Jakie usługi świadczą firmy komunalne?

Gospodarka odpadami to wiele segmentów, takich jak usługi edukacyjne, zdrowotne, administracyjne, transportowe, techniczne, wodociągowe, mieszalnicze,cmentarne i dotyczące zieleni miejskiej. Są to wszelkiego typu zadania, które dotykają ogółu mieszkańców gminy i powiatu.

gazety

Autor: [BarZan] Qtr [Boston]
Źródło: http://www.flickr.com

W jednostce gminnej lub powiatowej wszystkie te usługi komunalne przynależą do tak zwanych zadań własnych, to znaczy wykonywanych na zlecenie władz miejscowych i opłacanych z budżetu gminy. Zwykle mieszkańcy opłacają czynsz oraz poboczne opłaty, z których władze miejscowe płacą firmom komunalnym. Dotyczy to dostarczania wody, utylizacji śmieci, kontroli instalacji gazowych i elektrycznych, konserwacji budynków i innych zadań. Transport publiczny opiera się na systemie mieszanym, ponieważ jest opłacany z pieniędzy gminy lub powiatu, jak i też opłat użytkowników (bilety na tramwaj lub autobus). Podobnie jest z cmentarzami, gdzie wiele usług jest osobno opłacanych, choć całościowo są one utrzymywane przez władze miejscowe.

W momencie, gdy lokatorzy w budynku lub jego fragmencie wykupili na własność mieszkania i tworzą w ten sposób autonomiczną wspólnotę mieszkaniową, władzom nie składa się już dodatkowych opłat. Lokatorzy zobowiązani są sami zawrzeć kontrakt z firmą oferującą usługi komunalne i opłacić wywóz śmieci , odbiór odpadów i podobne zadania. Zwykle na rynku lokalnym funkcjonuje kilka konkurujących ze sobą zakładów komunalnych. Czasami w ich ofertach znaleźć można rozszerzone oferty, np. oprócz wywozu śmieci jest także osobno zbierana i skupowana makulatura (http://www.lrg-lodz.pl/makulatura.html) i metale kolorowe.

Więcej na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *